Συγγράμματα

Στους φοιτητές διανέμονται τα κάτωθι συγγράμματα:

1) Σ. Τσαγγάρης, "Μηχανική των Ρευστών" εκδόσεις Συμεών 2005
2) Σ. Τσαγγάρης, "Μηχανική των Ρευστών - Ασκήσεις - τόμος ΙΙ" εκδόσεις Συμεών 2009 

3) Σ. Τσαγγάρης, συμπλήρωμα - περίληψη κεφαλαίου 11. Το κατεβάζετε από εδώ

Τα συγγράμματα διανέμονται από τον εκδοτικό οίκο Α.Συμεών οδός Ηρώων Πολυτεχνίου 74 Ζωγράφου. (Διανομή μέσω του συστήματος Εύδοξος)

Όσοι έχουν την έκδοση έτους 1995 του βιβλίου "Μηχανική των Ρευστών" μπορούν να κατεβάσουν από εδώ το κεφάλαιο 21 και τα παραρτήματα.

Μπορείτε κλικάροντας εδώ να κατεβάσετε το κεφάλαιο 21
Μπορείτε κλικάροντας εδώ να κατεβάσετε τον πίνακα 21-1
Μπορείτε κλικάροντας εδώ να κατεβάσετε τον πίνακα 21-2


4) Τυπολόγιο

Μπορείτε κλικάροντας εδώ να κατεβάσετε το τυπολόγιο.

Copyright: NTUA
Created by: Γρηγόρης Τσαγγάρης