Ασυμπίεστη ροή γύρω από κύλινδρο

Ασυμπίεστη ροή γύρω από κύλινδρο για αριθμό Reynolds=40. Η οπτικοποίηση της ροής, γίνεται μέσω των τροχιών των στοιχείων ρευστού. Ο χρωματισμός αντιστοιχεί στα επίπεδα της πίεσης (πράσινο: πίεση αναφοράς, μπλε: υποπίεση, κόκκινο: υπερπίεση). Για την πρόλεξη του πεδίου ροής, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ψευδοσυμπιεστότητας, σε συνδυασμό με πεπλεγμένο σχήμα διακριτοποίησης δεύτερης τάξης ακρίβειας στο φυσικό χρόνο και ανάντι σχήμα διακριτοποίησης (Roe) τρίτης τάξης ακρίβειας στο χώρο.

Από διδακτορική διατριβή Βραχλιώτη Σωκράτη.

Ασυμπίεστη ροή γύρω από την αεροτομή NACA0012

 

Ασυμπίεστη ροή γύρω από την αεροτομή NACA0012 σε γωνία πρόσπτωσης 7° και αριθμό Reynolds= 103. Η οπτικοποίηση της ροής, γίνεται μέσω των τροχιών των στοιχείων ρευστού. Ο χρωματισμός αντιστοιχεί στα επίπεδα της πίεσης (πράσινο: πίεση αναφοράς, μπλε: υποπίεση, κόκκινο: υπερπίεση). Για την πρόλεξη του πεδίου ροής, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ψευδοσυμπιεστότητας, σε συνδυασμό με πεπλεγμένο σχήμα διακριτοποίησης δεύτερης τάξης ακρίβειας στο φυσικό χρόνο και ανάντι σχήμα διακριτοποίησης (Roe) τρίτης τάξης ακρίβειας στο χώρο.

Από διδακτορική διατριβή Βραχλιώτη Σωκράτη.

Αλληλεπίδραση παλλόμενης ροής σε αγωγό με τοίχωμα ελαστικής μεμβράνης

 

Υπολογισμός με μέθοδο ψευδοσυμπιεστότητας.

Από διδακτορική διατριβή Θεοδώρας Πάππου.

Copyright: NTUA
Created by: Γρηγόρης Τσαγγάρης